Kontakt z biurem
Tel: +48 (25) 632 62 39
Fax: +48 (25) 632 62 39
Mob: +48 501 664 033

Adres biura
ul. Brzeska 76/13
08-110 Siedlce

Więcej...

O nas

Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej (PZPTCh ) powstało w 2000 roku i jest obecnie jedną z największych i najstarszych grup producentów rolnych w Polsce. Jej członkami są wyłącznie producenci żywca wieprzowego, przede wszystkim z terenów obejmujących geograficzny obszar Podlasia. Grupa liczy obecnie ponad 110 członków, a jej sumaryczna roczna produkcja wynosi około 66 000 tuczników (dane z 2010 roku). Mimo długiej obecności na rynku, Zrzeszenie nadal dysponuje dużym potencjałem wzrostu produkcji poprzez pełniejsze wykorzystanie istniejących pomieszczeń w gospodarstwach członków, zwiększanie inwestycji oraz poprzez przyjmowanie w swe szeregi nowych producentów.

PZPTCh prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na sprzedaży żywca pochodzącego z gospodarstw członków, do zakładów mięsnych w regionie i poza nim. Wspólna sprzedaż zapewnia członkom wyższą cenę oraz łatwiejsze radzenie sobie z wahaniami cenowymi i okresowymi trudnościami w zbycie.

Ponadto, zgodnie ze statutem, zadaniem Zrzeszenia jest organizowanie zaopatrzenia członków PZPTch w środki do produkcji rolnej. Do realizacji tego zadania została powołana spółka zależna „Agropodlasie” Sp. z o. o.

W ostatnich miesiącach PZPTCh podjęło nowe wyzwanie, polegające na wdrożeniu systemu jakości w produkcji i uboju żywca i zaoferowaniu oferty wieprzowiny kulinarnej bezpośrednio sieciom handlowym. Ta nowa strategia jest obecnie na etapie realizacji.

Aktualizacja 05 sierpnia 2012